THÉP HÌNH

Công ty TNHH TM-DV-XD Thịnh Vượng chuyên cung cấp sỉ và lẻ thép hộp, thép ống, tôn, xà gồ, lưới b40, thép hình U,I,H,V,… với giá cạnh tranh nhất thị trường. 

Là nhà máy chuyên cung cấp thép hình H-U-I-V các loại, thép hình đen và thép hình mạ kẽm. Chúng tôi chuyên thép hình mạ kẽm và thép hình nhúng nóng, phục vụ nhu cầu của khách hàng.

 

Công ty Thịnh Vượng gửi tới quý khách hàng BẢNG BÁO GIÁ  tham khảo như sau :

.

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH H

STT QUY CÁCH  KG/M  ĐVT  ĐƠN GIÁ 
 KG   CÂY 6M   MẠ KẼM   NHÚNG KẼM 
1 H100*100*6*8  17.20  cây 6m  16,200   1,671,840   2,187,840   2,600,640 
2 H125*125*6.5*9 JIINXI  23.60  cây 6m  15,300   2,166,480   2,874,480   3,440,880 
3 H125*125*6.5*9  23.60  cây 6m  16,100   2,279,760   2,987,760   3,554,160 
4 H150*150*7*10 JINXI  31.50  cây 6m  15,000   2,835,000   3,761,100   4,498,200 
5 H150*150*7*10  31.50  cây 6m  16,200   3,061,800   3,987,900   4,725,000 
6 H194*150*6*9 JINXI  30.60  cây 6m  15,300   2,809,080   3,708,720   4,424,760 
7 H194*150*6*9  30.60  cây 6m  16,200   2,974,320   3,873,960   4,590,000 
8 H200*200*8*12  49.90  cây 6m  16,200   4,850,280   6,257,460   7,425,120 
9 H244*175*7*11 JINXI  44.10  cây 6m  14,900   3,942,540   5,186,160   6,218,100 
10 H250*250*9*14  72.40  cây 6m  16,400   7,124,160   9,078,960   10,860,000 
11 H294*200*8*12 JINXI  56.80  cây 6m  15,500   5,282,400   6,884,160   8,213,280 
12 H294*200*8*12  56.80  cây 6m  16,400   5,589,120   7,190,880   8,520,000 
13 H300*300*10*15  94.00  cây 6m  16,400   9,249,600   11,674,800   13,987,200 
14 H340*250*9*14 JINXI  79.70  cây 6m  15,200   7,268,640   9,324,900   11,285,520 
15 H350*350*12*19  137.00  cây 6m  16,600   13,645,200   17,097,600   20,303,400 
16 H390*300*10*16  107.00  cây 6m  16,400   10,528,800   13,225,200   15,729,000 
17 H400*400*13*21  172.00  cây 6m  16,500   17,028,000   21,362,400   25,387,200 
18 H440*300*11*18 JINXI  124.00  cây 6m  15,600   11,606,400   14,731,200   17,632,800 
Độ dày, quy cách khác vui lòng liên hệ

 .

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH I

STT QUY CÁCH  KG/M  ĐVT  ĐƠN GIÁ 
 KG   CÂY 6M   MẠ KẼM   NHÚNG KẼM 
1  I100*53*3.3   7.21  cây 6m  16,500   713,790   964,698   1,232,910 
2  I120*64*4.2   9.00  cây 6m  16,500   891,000   1,204,200   1,539,000 
3  I150*75*5*7 JINXI   14.00  cây 6m  14,900   1,251,600   1,713,600   2,217,600 
4  I150*75*5*7   14.00  cây 6m  16,100   1,352,400   1,814,400   2,318,400 
5  I198*99*4.5*7 JINXI   18.20  cây 6m  15,600   1,703,520   2,304,120   2,959,320 
6  I198*99*4.5*7   18.20  cây 6m  16,100   1,758,120   2,358,720   3,013,920 
7  I200*100*5.5*8 JINXI   21.30  cây 6m  15,900   2,032,020   2,696,580   3,437,820 
8  I200*100*5.5*8   21.30  cây 6m  16,100   2,057,580   2,722,140   3,463,380 
9  I248*124*5*8   25.70  cây 6m  16,300   2,513,460   3,315,300   4,209,660 
10  I250*125*6*9   29.60  cây 6m  16,300   2,894,880   3,818,400   4,848,480 
11  I298*149*5.5*8   32.00  cây 6m  16,300   3,129,600   4,089,600   5,184,000 
12  I300*150*6.5*9   36.70  cây 6m  16,300   3,589,260   4,690,260   5,945,400 
13  I350*175*7*11   49.60  cây 6m  16,300   4,850,880   6,338,880   8,035,200 
14  I396*199*7*11   56.60  cây 6m  16,300   5,535,480   7,233,480   9,101,280 
15  I400*200*8*13 JINXI   66.00  cây 6m  15,000   5,940,000   7,840,800   10,098,000 
16  I400*200*8*13   66.00  cây 6m  16,300   6,454,800   8,355,600   10,612,800 
17  I450*200*9*14 JINXI   76.00  cây 6m  16,000   7,296,000   9,484,800   11,992,800 
18  I500*200*10*16   89.60  cây 6m  16,600   8,924,160   11,397,120   14,461,440 
19  I600*200*11*17 JINXI   106.00  cây 6m  12,500   7,950,000   10,812,000   14,119,200 
20  I600*200*11*17   106.00  cây 6m  16,900   10,748,400   13,419,600   16,854,000 
21  I700*300*13*24 JINXI   185.00  cây 6m  16,600   18,426,000   23,088,000   28,638,000 
Độ dày, quy cách khác vui lòng liên hệ

.

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH U

STT QUY CÁCH  KG/M  ĐVT  ĐƠN GIÁ 
 KG   CÂY 6M   MẠ KẼM   NHÚNG KẼM 
1 U50*32*2.5  2.50  cây 6m  17,100   256,500   348,000   444,000 
2 U65*35*2.8  2.80  cây 6m  16,500   277,200   379,680   487,200 
3 U80*40*4  5.16  cây 6m  15,200   470,592   650,160   842,112 
4 U80*43*4.5  7.00  cây 6m  15,200   638,400   882,000   1,134,000 
5 U100*42*3.3  5.16  cây 6m  15,200   470,592   650,160   842,112 
6 U100*45*3.8  7.30  cây 6m  15,500   678,900   932,940   1,195,740 
7 U100*48*5.3  8.60  cây 6m  15,600   804,960   1,093,920   1,413,840 
8 U100*50*5.0  9.36  cây 6m  15,800   887,328   1,201,824   1,538,784 
9 U120*50*4.7  7.50  cây 6m  14,100   634,500   886,500   1,165,500 
10 U120*52*5.4  9.30  cây 6m  15,500   864,900   1,177,380   929,628 
11 U125*65*6.0  13.40  cây 6m  15,800   1,270,320   1,704,480   2,170,800 
12 U140*52*4.2  9.00  cây 6m  15,100   815,400   1,107,000   1,436,400 
13 U140*53*4.7  10.00  cây 6m  15,100   906,000   1,230,000   1,596,000 
14 U140*56*5.5  11.60  cây 6m  15,500   1,078,800   1,440,720   1,858,320 
15 U150*75*6.5  18.60  cây 6m  16,300   1,819,080   2,399,400   3,024,360 
16 U160*54*5.2  12.50  cây 6m  15,700   1,177,500   1,567,500   2,002,500 
17 U160*54*5.5  13.20  cây 6m  15,700   1,243,440   1,655,280   2,114,640 
18 U160*65*5.0  14.00  cây 6m  15,700   1,318,800   1,755,600   2,226,000 
19 U180*64*5.3  15.00  cây 6m  15,700   1,413,000   1,881,000   2,385,000 
20 U200*69*5.4  17.00  cây 6m  15,800   1,611,600   2,142,000   2,713,200 
21 U250*76*6.5  22.80  cây 6m  15,800   2,161,440   2,845,440   3,447,360 
22 U250*78*7.0  27.41  cây 6m  15,800   2,598,468   3,420,768   4,127,946 
23 U300*85*7.5  34.46  cây 6m  15,900   3,287,484   4,300,608   5,169,000 
24 U380*85*7.5  54.50  cây 6m  18,300   5,984,100   7,586,400   8,927,100 
Độ dày, quy cách khác vui lòng liên hệ 

 

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V

STT QUY CÁCH  ĐỘ DÀY   KG/CÂY  ĐVT  ĐƠN GIÁ 
 ĐEN   MẠ KẼM   NHÚNG KẼM 
1 V30*30  2.00   5.80  cây 6m  93,500   128,300   172,960 
2  2.50   6.40  cây 6m  103,000   141,400   190,680 
3  3.00   7.20  cây 6m  116,000   159,200   214,640 
4  3.00   8.20  cây 6m  116,000   165,200   228,340 
5 V40*40    8.00  cây 6m  118,500   166,500   228,100 
6  2.80   9.00  cây 6m  134,500   188,500   257,800 
7    10.00  cây 6m  149,000   205,000   276,000 
8  3.00   11.10  cây 6m  145,000   207,160   285,970 
9  3.00   11.00  cây 6m  160,500   222,100   300,200 
10  3.20   12.00  cây 6m  175,000   242,200   327,400 
11  3.50   13.00  cây 6m  189,500   259,700   348,100 
12  4.00   14.50  cây 6m  189,500   267,800   366,400 
13 V50*50    14.00  cây 6m  203,500   279,100   374,300 
14  3.10   15.50  cây 6m  203,500   287,200   392,600 
15  3.00   15.00  cây 6m  227,000   308,000   410,000 
16    17.00  cây 6m  258,000   349,800   462,000 
17  4.00   18.40  cây 6m  258,000   350,000   478,800 
18    19.00  cây 6m  288,500   383,500   516,500 
19    21.00  cây 6m  318,500   423,500   566,300 
20  5.00   23.00  cây 6m  364,500   479,500   635,900 
21 V63*63  4.00   23.00  cây 6m  334,500   449,500   605,900 
22    25.00  cây 6m  369,500   494,500   664,500 
23    27.00  cây 6m  393,000   528,000   711,600 
24  5.00   29.00  cây 6m  422,500   567,500   750,200 
25  5.00   32.20  cây 6m  422,500   583,500   786,360 
26    31.00  cây 6m  451,500   606,500   801,800 
27    32.00  cây 6m  527,500   687,500   889,100 
28  6.00   34.00  cây 6m  451,500   621,500   835,700 
29 V70*70  6.00   35.00  cây 6m  509,500   677,500   905,000 
30  6.00   38.50  cây 6m  509,500   694,300   933,000 
31  7.00   44.00  cây 6m  642,000   853,200   1,126,000 
32  7.00   44.40  cây 6m  642,000   855,120   1,130,400 
33  8.00   48.00  cây 6m  645,000   875,400   1,173,000 
34 V75*75  5.50   37.00  cây 6m  630,500   808,100   1,037,500 
35  5.50   39.00  cây 6m  675,500   862,700   1,104,500 
36  5.80   40.00  cây 6m  591,500   783,500   1,019,500 
37  7.00   46.00  cây 6m  726,000   946,800   1,218,200 
38  7.00   52.00  cây 6m  726,000   975,600   1,282,400 
39  VN   52.00  cây 6m  793,000   1,042,600   1,349,400 
40  AK   52.00  cây 6m  890,500   1,140,100   1,446,900 
41  8.00   57.00  cây 6m  793,000   1,066,600   1,402,900 
42 V80*80  6.00   42.00  cây 6m  715,500   917,100   1,164,900 
43  6.00   44.00  cây 6m  598,000   809,200   1,068,800 
44  8.00   56.00  cây 6m  951,000   1,208,600   1,550,200 
45  8.00   58.00  cây 6m  806,500   1,073,300   1,427,100 
46 V90*90  7.00   55.00  cây 6m  917,500   1,170,500   1,506,000 
47  7.00   57.60  cây 6m  843,500   1,108,460   1,442,540 
48  8.00   62.00  cây 6m  1,038,500   1,323,700   1,683,300 
49  9.00   70.00  cây 6m  1,179,500   1,501,500   1,907,500 
50 V100*100  8.00   67.00  cây 6m  1,082,000   1,376,800   1,778,800 
51  7.00   64.20  cây 6m  942,000   1,224,480   1,609,680 
52  7.00   62.00  cây 6m  1,059,000   1,331,800   1,703,800 
53  8.00   73.70  cây 6m  1,082,000   1,406,280   1,848,480 
54  9.00   84.00  cây 6m  1,109,000   1,478,600   1,982,600 
55  10.00   90.70  cây 6m  1,317,000   1,716,080   2,242,140 
56  10.00   84.00  cây 6m  1,367,000   1,736,600   2,223,800 
57 V120*120  8.00   88.20  cây 6m  1,472,000   1,860,080   2,327,540 
58  10.00   109.20  cây 6m  1,822,500   2,302,980   2,881,740 
59  10.00   130.20  cây 6m  2,173,000   2,745,880   3,435,940 
60 V130*130  10.00   118.80  cây 6m  1,982,500   2,505,220   3,134,860 
61  12.00   140.40  cây 6m  2,342,500   2,960,260   3,704,380 
62 V150*150  10.00   138.00  cây 6m  2,303,000   2,910,200   3,641,600 
63  12.00   163.80  cây 6m  2,733,500   3,454,220   4,322,360 
64  15.00   201.60  cây 6m  3,364,500   4,251,540   5,320,020 
65 V175*175  15.00   236.40  cây 6m  3,905,500   4,945,660   6,198,580 
66 V200*200  15.00   271.80     4,362,000   5,557,920   6,998,460 
67  20.00   358.20  cây 6m  5,790,500   7,366,580   9,265,040 
Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ 

.

QUY CÁCH ĐẶC BIỆT: HÃY LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP VÀ CẬP NHẬT GIÁ MỚI NHẤT: Ms. Cúc – 0913 788 078 (Zalo/Call)

.

Lưu ý :

–     Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, để có giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.
–     Dung sai trọng lượng, độ dày, quy cách thép hộp, ống +-5% nhà máy cho phép.
–     Phương thức thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
–     Công ty chúng tôi có xe vận chuyển lớn nhỏ đến tận công trình của quý khách hàng.
Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp thép ống, tôn, xà gồ c, lưới b40, thép hình U,I,H,V,…với giá cạnh tranh nhất thị trường.

 

===//===

 

  • Kinh doanh với phương châm UY TÍN HÀNG ĐẦU – CHỊU TRÁCH NHIỆM giúp khách hàng đến với công ty luôn an tâm về giá cả cũng như chất lượng hàng hóa.
  • Luôn giao hàng đúng tiến độ, đúng quy cách khách hàng đặt. Nếu hàng công ty giao không đúng như thỏa thuận, công ty sẽ đổi, trả hoặc giảm giá hàng cho quý khách.
  • Vận chuyển miễn phí trong nội thành TP. HCM *
  • Hỗ trợ vận chuyển đi tỉnh
  • Đặc biệt, luôn có chính sách ưu đãi cho quý khách hàng thân thiết.

.

.

====//====

CTY TNHH TM-DV-XD THỊNH VƯỢNG

MST0315515179

Ms. Cúc – 0913 788 078 (Zalo/Call)

Email : vlxdthinhvuong68@gmail.com

 .

STK: CTY TNHH TM-DV-XD THỊNH VƯỢNG

  1. – 209660814 – Vpbank Sài Gòn – PGD Phan Huy Ích
  2. – 68201168 – Ngân hàng ACB – CN TPHCM
  3. – 0602.0840.8979 – Ngân hàng Sacombank – PGD  Nơ Trang Long, Bình Thạnh, TP.HCM

Tài khoản cá nhân: Tran Thi Thanh Trang

20113968 – ACB – CN TPHCM

007.1000.804.590 – Vietcombank Chi nhánh Tân Bình

0601.555.296.55- Sacombank – PGD Phổ Quang, Tân Bình, TP.HCM

 .

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE VÀ THÀNH ĐẠT !